Archiv aktualit

Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb [17.5.2022]

Nová výzva MPSV pro služby sociální péče.

Nová vyhlášená výzva z NPO [12.5.2022]

Dnes byl spuštěn příjem žádostí o dotace na úsporu vody v průmyslu.

Program TREND, vyhlášení 6. a 7. veřejné soutěže [1.4.2022]

Podrobnosti ke zveřejnění obou veřejných soutěží

Aktuální dotace pro obce, od podpory dětských skupin po vodohospodářskou infrastrukturu [22.3.2022]

Přehled aktuálních dotací pro obce a veřejné subjekty v následujícím článku. Najdete v něm typ dotace, kolik můžete získat prostředku a do kdy lze podat žádost.

Dotace na FVE pro podnikatele [8.3.2022]

Důležitá aktualita ohledně dotací na FVE.

Digitální transformace podniků z NPO [14.2.2022]

Digitalizace podniků všech velikostí za pomocí dotační podpory z Národního plánu obnovy.

Renovace brownfieldů pro obce, města či kraje [28.1.2022]

Nová výzva z NPO.

Inovační vouchery [25.1.2022]

Výzva pod záštitou API zaměřená na inovace.

Aktuální dotace pro obce a kraje [19.1.2022]

Výběr dvou nejzajímavějších dotací pro města, obce a kraje s momentálně otevřeným příjmem žádosti o dotaci.

Výzvy z Národního plánu obnovy (NPO) [13.1.2022]

Aktuality k výzvám z NPO.

Program TREND [6.1.2022]

Podpora výzkumu a vývoje s důrazem na moderní technologie.

Dotace na FVE z Národního plánu obnovy- podmínky [30.11.2021]

Momentálně byly upřesněny podmínky pro dotace z Národního plánu obnovy (NPO), je zde alokováno velké množství peněz, cca 1-2 mld. Kč půjdou celkem na toto kolo výzev na FVE.

Dotace z programu The Country for the Future [15.11.2021]

Inovace jako strategie přežití firmy je sázka na jistotu do budoucna.

Dotace na snížení spotřeby vody ve firmách [25.10.2021]

V rámci chystaného Národního plánu obnovy a plánu na Cirkulární Česko 2040 se dotace zaměří i na snížení spotřeby vody v průmyslu.

Dotace na FVE [14.10.2021]

Jaké jsou dotační možnosti v oblasti fotovoltaiky.

Nové kolo výzev v Programu rozvoje venkova [23.9.2021]

Ministerstvo zemědělství vypsalo 13. kolo příjmu žádostí v oblíbeném Programu rozvoje venkova (PRV).

Nový program "Regenerace sídlišť" [12.8.2021]

Vhodné pro všechny starosty, kteří přemýšlejí nad revitalizací veřejných ploch na sídlišti.

Chystá se nová výzva "Aplikace" [30.6.2021]

Získejte podporu na mzdy výzkumných pracovníků, materiál a mnohé další

Změny ve zjišťování skutečného majitele [11.6.2021]

Od tohoto června musíte počítat se zásadní změnou zákona o zadávání veřejných zakázek, která se dotkne každého, kdo by chtěl působit jako dodavatel veřejné zakázky.

Rybníky a retenční nádrže, proč je budovat s dotační podporou? [18.5.2021]

Vodní plochy budou chloubou vaší obce a můžete na ně navíc získat i dotace.

Modernizační fond pro veřejný sektor [25.3.2021]

Druhý díl o Modernizačním fondu, tentokrát o podporovaných projektech pro veřejný sektor.

Modernizační fond pro firmy [9.2.2021]

Modernizační fond je novinka, kterou zřídila EU pro období 2021-2030 a bude sloužit především k modernizaci energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti.

Programové období 2021-2027 [18.1.2021]

Letošním rokem začíná nové programové období na příštích sedm let.

Dotační program „Úspory energie“

Byl vypsán nový dotační program pro všechny typy podniků, více se dozvíte v následujícím článku.

Reference Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek

Ohlédnutí za společnou úspěšnou on-line konferencí

Ohlédnutí za on-line konferencí [12.10.2020]

Minulý týden jsme spolupořádali naši první on-line konferenci, jak se vše zdařilo, se dozvíte v krátkém shrnutí.

Konference 6.10. se přesouvá do on-line podoby [5.10.2020]

Zítřejší konference se z důvodu nouzového stavu přesouvá do on-linu.

Reference Krajské hospodářské komory Pardubického kraje [2.10.2020]

Ohlédnutí za úspěšnou pardubickou konferencí

Ohlédnutí za konferencí v Pardubicích [23.9.2020]

Naše první konference ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje se velmi vydařila.

Kde dotace pomáhají [8. 9. 2020]

Dotace zkvalitňují náš život, pojďme se podívat, co se od roku 2007 povedlo.

Dotační výzvy pro podnikatele 2020-2021 [1. 9. 2020]

S jakými výzvami můžete ještě do konce současného programového období počítat a kdy začne nové programové období pro čerpání dotací z EU?

Podpora rozvoje regionů nejen v roce 2019 [4. 2. 2019]

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo skupinu atraktivních dotačních titulů, na které dosáhnou obce a města z celé České republiky, vč. Prahy.

Jak firmy hodnotí podnikatelské prostředí v České republice? [27. 9. 2018]

Podnikatelské prostředí v ČR se za posledních 20 let stalo velkou proměnnou. Abychom Vám lépe přiblížili, co si o něm myslí tuzemští podnikatelé, uskutečnili jsme v rámci aktivit Komory dotačních poradců celorepublikové dotazníkové šetření.

Agentura pro podnikání a inovace ruší povinnost podávat „Informace o pokroku“ [30. 7. 2018]

Řídící orgán vydal metodický pokyn, podle kterého se ruší povinnost podávat monitorovací zprávy „Informace o pokroku“ pro všechny projekty v OP PIK: s účinností k 27.7.2018.

Veletrh Věda Výzkum Inovace: Komora dotačních poradců byla u toho

[13.6. 2018] V termínu 15. až 17. května se na brněnském výstavišti uskutečnil již třetí ročník akce, která svým působením podporuje popularizaci vědy.

Vyjádření Komory dotačních poradců k údajnému pozastavení financování OPPIK pro české podnikatele

[16.4. 2018] 10. dubna 2018 vyšla prostřednictvím médií zpráva o pozastavení certifikace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) ze strany Evropské komise.

Významný úspěch České republiky v oblasti čerpání Evropských fonců

[13.2.2017] Evropská komise potvrdila splnění všech 39 předběžných podmínek pro nárokovaní prostředků z evropských fondů pro ČR

Česká republika je stále příjemce prostředků z EU

[25.1.2017] Ministerstvo financí vydalo informaci o statistikách čerpání finančních prostředků České republiky z EU

Centralizovaná správa finančních nástrojů

10.1.2017 MPO, Ministerstvo financí a MMR předložilo vládě ke schválení návrh na centralizaci správy finančních nástrojů

Zhodnocení čerpání fondů EU jednotlivými Operačními programy

3.1.2017 Závěrem roku 2016 informovaly řídící orgány o stavu čerpání jim příslušných operačních programů.

Udělení profesní kvalifikace

19.12.2016 Komora dotačních poradců získala autorizaci pro profesní kvalifikaci.

Memorandum o spolupráci v rámci Paktu integrity

2.12.2016 Ministerstvo pro místní rozvoj se zapojilo do společného projektu s Transparency International ČR

Dotace na veřejné osvětlení

21.11.2016 Vláda odsouhlasila prodloužení programu EFEKT do konce roku 2017

Konference EUROPE AFTER BREXIT

15.11.2016 Generální ředitel CzechInvestu vystoupil na konferenci v Londýně

Aktualizace výzev MPO

11.11.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo vysvětlující stanovisko s aktuálně vyhlášeným výzvám

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech

1.11.2016 - Pro žadatele je v novém motivačním programu na podporu cestovního ruchu připraveno 300 milionů korun.

Nově vyhlášené výzvy pro Prahu

18.10.2016 Rada hl. m. Prahy schválila nové výzvy v Operačním programu Praha pól růstu

Seminář

15.10.2016 - Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví pořádá seminář "Podpora proexportního potenciálu českých firem a práva duševního vlastnictví"

Téměř 200 milionů Kč z EU pro přírodu a krajinu

13.10.2016 - Ministerstvo životního prostředí otvírá prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR dvě výzvy k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Pro žadatele je v nich připraveno celkem 192 milionů Kč.