O nás

Komora dotačních poradců je nezávislé sdružení odborníků specializujících se na problematiku dotačních příležitostí ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu. Důvodem vzniku sdružení byla především nejednotnost informací a neprověřená kvalita poradenských subjektů. Cílem a vizí Komory dotačních poradců je poskytnout veřejnosti a odborníkům komplexní pohled na dotační problematiku a nástroje veřejné podpory tak, aby došlo ke splnění závazků České republiky vůči EU a zvýšení povědomí o dalších možnostech a přínosech čerpání veřejné podpory.

Naše vize a náš cíl

  • podpořit čerpání evropských dotací a veřejné správy
  • provázat spolupráci s kvalitními a prověřenými subjekty
  • poradit při hledání vhodného zpracovatelského subjektu
  • sjednotit informační dotační systém pro veřejnost
  • zvýšit kvalitu poradenských služeb a zasadit se o zvýšení kvality dotačně poradenských služeb
  • pořádat vzdělávací kurzy, workshopy a školení

Důvody, které vedly ke vzniku sdružení

  • nepřehlednost systému pro uchazeče o dotace
  • odlišnost kvality poradenských subjektů
  • nejednotnost informací
  • absence vzdělávání a osvěty v oblasti veřejné podpory